Kontakt
Blok textu:

doc.Ing. Vladimír Chmelko, PhD.

 

ÚAMM, oddelenie pružnosti a pevnosti

Nám. slobody 17

812 31 Bratislava

 

tel: +421 2 57296 225

2. poschodie č.d. 229

 

email: vladimir.chmelko@stuba.sk

KONTAKTNÉ OSOBY

ÚSTAV APLIKOVANEJ MECHANIKY A MECHATRONIKY STROJNÍCKEJ FAKULTY SLOVENSKEJ TECHNICKEJ UNIVERZITY V BRATISLAVE

Ing. Miroslav Šulko, PhD.

 

ÚAMM, oddelenie pružnosti a pevnosti

Nám. slobody 17

812 31 Bratislava

 

tel: +421 2 57296 225

2. poschodie č.d. 229

 

email: miroslav.sulko@stuba.sk

Ing. Martin Garan, PhD.

 

ÚAMM, oddelenie pružnosti a pevnosti

Nám. slobody 17

812 31 Bratislava

 

tel: +421 2 57296 367

2. poschodie č.d. 241

 

email: martin.garan@stuba.sk

KDE NÁS NÁJDETE

Ústav

Projekty

Priemysel

Laboratóriá

Študenti

Práce

Uplatnenie

Kontakt

Ústav

Projekty

Priemysel

Laboratóriá

Študenti

Práce

Uplatnenie

Kontakt

KTO SME

 

Jeden z nosných ústavov strojníckej fakulty. V rámci ústavu sú integrované oddelenia Mechaniky, Pružnosti a pevnosti a Mechatroniky.

Sme personálne zabezpečený tak, že pokrývame široké spektrum mechaniky a mechatroniky a ich aplikácií v oblasti pevnostných analýz

a výpočtov, dynamiky, kmitania, kinematiky mechanizmov, výpočtových simulácií mechanických dejov, únavovej životnosti a spoľahlivosti

konštrukcií, vibrodiagnostiky, hluku, nekonvenčných materiálov, experimentálnych metód, softvérových aplikácií, robotiky, senzoriky...

Na ústave pôsobí na plný a čiastočný úväzok 5 profesorov, 3 docenti a 8 odborných asistentov. Naše pedagogické a výskumné pôsobenie

vychádza z našich dlhoročných pedagogických skúseností, medzinárodných kontaktov a výskumným prepojením s priemyselnou praxou.

Obrazom našej kvality sú naši absolventi, referencie v praxi a laboratóriá.