Priemysel
Blok textu:

ÚSTAV APLIKOVANEJ MECHANIKY A MECHATRONIKY STROJNÍCKEJ FAKULTY SLOVENSKEJ TECHNICKEJ UNIVERZITY V BRATISLAVE

Popis: eustream_logoPopis: http://www.24hod.sk/obrazky_clankov/2011-01-27x/spp-logo-292932.jpgPopis: http://www.saveenergy.sk/upload/prod/1321365817553.jpgPopis: http://mediawrites.files.wordpress.com/2008/10/nafta_logo.gifPopis: figaro-logo.gifPopis: http://www.elster.com/assets/images/logo_abb.jpgPopis: cedron.jpeg

- Vývoj systému monitorovania spolupôsobenia korózneho poškodenia a napätosti líniových potrubí

- Analýza zdrojov kmitania PD strojov  R5 a R6 na KS01 Veľké Kapušany, návrh  metód ich hodnotenia a tlmenia

- Posúdenie únavovej spoľahlivosti a bezpečnosti potrubných dvorov

- Diaľkový monitoring únavového poškodenia komponentov potrubných dvorov

  kompresorových staníc

- Pevnostné posúdenie vybraných komponentov „Mosta APOLLO“

- Pevnostné posúdenie mostového dilatačného uzáveru MZ1120 estakády Považská Bystrica

- Posúdenie únosnosti základovej dosky Fiberlam® HoneycombSandwich

- Vývoj a realizácia monitorovaciehosystému tlakovej a únavovej bezpečnosti haly TK8

- Únavová analýza materiálu zvarov potrubných dvorov

- Napäťovo-deformačná analýza variantných riešení prepojenia kolektorov a sušiacich kolón

- Analýza najviac namáhaných častí Kaplanových turbín a posúdenie ich zvyškovej životnosti

- Expertíza stavu trás recirkulácie TJ a TH čerpadiel4. bloku JE V2 – určenie zvyškovej životnosti 

  a návrh opatrení na zabezpečenie ďalšej prevádzkyschopnosti trás recirkulácie na dobu 40 rokov

- Meranie vibrácií na linkách KraftFood, a.s. a návrh ich tlmenia

- Analýza príčin lomov hriadeľa pásového dopravníka

- Posúdenie príčin lomu vodiacej tyče lisu KRUPP KAUTEX KBS2

- Posúdenie namáhania vodiacich tyčí lisu BMM2 a BMM4 v reálnej prevádzke

- Posúdenie možných rizík prevádzky ramena lisu KBS2

- Analýza príčin havárií ložísk motorov na tranzitnom ropovode

- Posúdenie mostného uzáveru MZ 240N na únavu na základe priamych meraní v prevádzke

- Posúdenie zvaru mostného uzáveru na základe priamych meraní

- Expertízne posúdenie materiálu reaktora PE L-7 po jeho vyradení z prevádzky

- Pevnostné posúdenie uchytenia nosiča strešného osvetlenia ACTROS

- Posúdenie nosnej konštrukcie MB Sprinter

- Analýza rázovej pevnosti plastových boxov

- Pevnostné analýzy a prototypové skúšky novej generácie bicyklov favorit

- Merania vibrácii na ľavej komore VD Gabčíkovo a ich posúdenie

- Vývoj a skúšky ťahača rady KHD

- Posúdenie únavovej a statickej pevnosti náprav VGB13 Kaeser

- Analýza príčin lomov náprav špeciálneho nákladného auta FGS

Spolupráca s praxou - referencie

- Analýza príčin vykoľajenia podvozku reštauračného vozňa WRmz vlaku IC405 Regiojet

- Analýza príčin opotrebenia kolies vlaku Regiojet

- vývoj bicyklov s prídavným elektropohonom

- vývoj bicyklov zhotovených 3D tlačou

- cyklické skúšky silentblokov

- Zhodnotenie aktuálneho stavu materiálu VTL PL DN500 PN40

  a podmienky pre ďalšiu bezpečnú prevádzku VTL PL DN500 PN40

  v lokalite Bretejovce

Ústav

Projekty

Priemysel

Laboratóriá

Študenti

Práce

Uplatnenie

Kontakt

Ústav

Projekty

Priemysel

Laboratóriá

Študenti

Práce

Uplatnenie

Kontakt