Uplatnenie
Blok textu:

ÚSTAV APLIKOVANEJ MECHANIKY A MECHATRONIKY STROJNÍCKEJ FAKULTY SLOVENSKEJ TECHNICKEJ UNIVERZITY V BRATISLAVE

PRIDAJ SA K NAŠIM ÚSPEŠNÝM ABSOLVENTOM

Zamestnávatelia potrebujú nových ľudí. Informácia, ktorú počuť z každého jedného rohu, však nemusí znamenať, že firmy sa pobijú o všetkých absolventov vysokých škôl. Analýza Profesie ukazuje, že nie o každého je rovnaký záujem.

Firma Profesia zostavila rebríček verejných vysokých škôl a fakúlt už po 12. raz. Umiestnenie závisí od toho, koľko zamestnávateľov si prehliada životopisy absolventov, ktoré boli uverejnené na pracovnom portáli Profesia.sk. Rebríček tak nehodnotí úroveň vyučovania, ale zameriava sa na uplatnenie jednotlivých absolventov na trhu práce. 

 

Nepotrebujeme toľko vysokoškolákov

Analýza Profesie ukazuje, že iba 8 percent z celkového počtu ponúk vyžaduje vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa. V roku 2018 bolo na najväčšom portáli na Slovensku uverejnených vyše 261-tisíc pracovných ponúk.

Nie každý absolvent je na trhu práce žiadaný. Toto je rebríček vysokých škôl podľa záujmu zamestnávateľov

Počet ponúk, ktoré vyžadovali vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa, predstavoval necelých 21-tisíc. Z toho necelá pätina nevyžadovala predošlú prax a bola vhodná pre absolventov. Ide o dôkaz, že Slováci by mali získavať prax a zaujímať sa o odvetvie, v ktorom chcú pracovať, už počas vysokoškolského štúdia.

 

Najnedostatkovejší „tovar“ sú informatici

Prvé miesto v rebríčku odborov zostáva po roku nezmenené. Nie je prekvapením, že ide o informatiku.

Životopis absolventa informatiky si pozrelo v roku 2018 v priemere 7 zamestnávateľov. Je to takmer štvornásobok oproti absolventom teológie, či športu.

 

Najžiadanejšia trojka univerzít priniesla jednu zmenu

Rebríček Profesie ukazuje, že prvenstvo v záujme zamestnávateľov o absolventov medzi vysokými školami obhájila Ekonomická univerzita. Rovnako ako minulý rok, skončila na druhom mieste tiež Slovenská technická univerzita.

Zmena však nastala na treťom mieste. Technická univerzita v Košiciach si svoje miesto neudržala a predbehla ju Žilinská univerzita.

Jedinou školou, ktorá oproti minulému roku vypadla z TOP 10, je Univerzita Konštantína Filozofa. Medzi desiatkou najlepších ju nahradila Technická univerzita vo Zvolene.

 

Rebríček fakúlt sa pomenil

Spomedzi fakúlt má najžiadanejších absolventov na slovenskom trhu práce Fakulta informatiky a informačných technológií na Slovenskej technickej univerzite. Zároveň ide o jedinú fakultu, ktorá zostala v TOP 20 na rovnakom mieste, ako tomu bolo v minulom roku. Najväčší prepad zaznamenala Národohospodárska fakulta na Ekonomickej univerzite a Fakulta elektrotechniky a informatiky na Technickej univerzite v Košiciach.

Naopak, oproti minulému roku si najviac polepšila Fakulta špeciálnej techniky a Fakulta priemyselných technológií na Trenčianskej univerzite A. Dubčeka, Obchodná fakulta na Ekonomickej univerzite a Fakulta manažmentu na Univerzite Komenského.

zdroj PC REVUE

Ústav

Projekty

Priemysel

Laboratóriá

Študenti

Práce

Uplatnenie

Kontakt

Ústav

Projekty

Priemysel

Laboratóriá

Študenti

Práce

Uplatnenie

Kontakt

UPLATNENIE ABSOLVENTOV ŠTÚDIA

 

Aplikační inžinieri a vedúci pracovníci vývojových tímov stredných a veľkých firiem, konštruktéri, výpočtári a vývojári aplikačných softvérov, ...

BMW group, Audi AG, Volkswagen AG, SPP a.s., Airbus company, Bosch GmbH, Magna Steyr Gratz, Škoda Mladá Boleslav, Knott s.r.o., Datalan s.r.o.

 

NÁRODNÁ CENA PLYNÁRENSKÉHO PERIEMYSLU ZA DIPLOMOVÚ PRÁCU

 

2019   1.miesto         Ing. Juraj Heško

Vplyv korózneho poškodenia a prídavného ohybu na bezpečnosť tlakového potrubia

 

2018   1.miesto         Ing. Ráchel Jurkovičová

Posúdenie vibračnej bezpečnosti obtokových potrubí plynu

 

2017   1.miesto          Ing. Dávid Nagy

Monitorovanie potrubia pri spolupôsobení napätia a korózneho prostredia

 

2016   2.miesto         Ing. René Havelka

Vplyv geometrie zvaru na tlakovú únosnosť a únavovú životnosť potrubí

 

2013   2.miesto         Ing. Ivan Nižňan

Vytipovanie kritických miest potrubného dvora zásobníkov plynu

 

2011   2.miesto          Ing. Slávomír Krahulec

Analýza kmitania na potrubných dvoroch veľkých turbokompresorov a posúdenie jeho vplyvu na riziko únavového lomu

 

2010   1.miesto         Ing. Milan Slíška

Analýza kritických prierezov potrubného dvora pri štandardných a neštandardných prevádzkových režimoch

 

2009   2.miesto        Ing. Michal Sventek

Bezpečnosť tlakových potrubí s koróznou vadou

 

2008   1.miesto        Ing.Peter Poš

Vybrané aplikácie monitorovacieho systému bezpečnosti prevádzky potrubných systémov

 

2007   3.miesto        Ing.Radovan Kizek

Vytipovanie kritických miest v potrubných systémoch z hľadiska napäťovo-deformačného stavu

 

2005   1.miesto         Ing.Peter Krššák

Deštrukčné tlaky v tlakových potrubiach s uvažovaním reálnych prevádzkových vplyvov